bravojim@gmail.com

回首頁首頁 / 教學專區 / APP


Evernote雲端筆記本--安裝及簡介
講師:陳俊岑 (1183 人讀取)

Evernote雲端筆記本

擁有雲端同步功能的 Evernote,是記事的好幫手,隨時隨地都能將想要的資訊備份下來,並上傳至雲端儲存,不管是檔案、圖片、文字、網頁內容等等,全都支援,且不論是在電腦、手機、平板電腦上,都可以讀取記事內容及新增筆記,完全不用擔心筆記不同步的問題。

 

 


image  image

image  image

image  image

image  image

image  image

image  image

image  image

image  image

image  image

image  image

image 

 

柏拉圖媒體製作有限公司