bravojim@gmail.com

回首頁首頁 / 教學專區


檔案單位及大小及相機畫素
講師:陳俊岑 (19789 人讀取)

一般相機規格常說的百萬像素,是這樣算來的:

大家常講的「一千二百萬畫素」之類的數值,其實是一個乘積:也就是感光元件上「長邊」與「寬邊」感光點數的總乘積。

例如長邊有4000個點
而寬邊有3000個點

感光元件上的「總感光點數」就是長寬相乘的 4000*3000 = 12,000,000

也就是我們常說的「相機一千二百萬畫素」的由來了。
常見畫素的長與寬感光點數:

 

畫素

像素

檔案大小

 

30萬畫素

640 x 480

 

 

48萬畫素

800 x 600 

 

 

78萬畫素

1024 x 768

 

 

100萬畫素

1280 x 960 

 

 

200萬畫素

1600 x 1200=1.920000(~2百萬)

200~350 kbyte=0.35MB

 

300萬畫素

2048 x 1536=3.145728(~3百萬)

250~450 kbyte=0.45MB

 

400萬畫素

2240 x 1680 

400~600 kbyte = 0.6MB

 

500萬畫素

2560 x 1920=4.915200(~5百萬)

800~1000 kbyte = 1MB

 

600萬畫素

3072 x 2048

 

 

700萬畫素

3072 x 2304=7.077888(~7百萬)

1300~1500 kbyte = 1.4MB

 

800萬畫素

3360 x 2460 

1600~2000 kbyte = 1.8MB

 

900萬畫素

3456x 2592=8.957952(~9百萬)

 

 

1000萬畫素

3648 x 2736

 

 

1200萬畫素

4000 x3000=12.00000(~12百萬)

 

 

 

 

圖片和螢幕的長與寬比例:
  • 直接解析互除就可以知道比例是 4:3 or 16:9 了。
  • 1024 / 768 = 1.33 (為 4:3 比例)
  • 1920 / 1080 = 1.77 (為 16:9 比例)
圖片的檔案大小計算方式如下:
檔案大小 = 像素總量 X 每個像素的大小 ◎ 灰階模式中 1 pixel 相當於 1 byte 的大小。 ◎ RGB 模式中 1 pixel 相當於 3 bytes 的大小。 ◎ CMYK 模式中 1 pixel 相當於 4 bytes 的大小。 例如上圖的像素總量為:400(寬) X 561(高) = 224400 則檔案大小為: 400 X 561 X 3(bytes) = 673200(bytes) = 673.2 (KB) 接近 658 KB
 

 

 
 關於4K畫質影片解析度有2種規格:3840X21604096X2160畫素。 如下:

 

4K TV (3840X2160)

1080p  (1920X1080)

1080p  (1920X1080)

1080p  (1920X1080)

1080p  (1920X1080)

 

數位電影標準規格:

數位電影標準

標準

解析度

長寬比

像素

Full Aperture 4K

4096 X 3112

1.32:1

12,746,752

Academy 4K

3656 X 2664

1.37:1

9,739,584

Digital cinema 4K

4096 X 1714

2.39:1

7,020,544

Digital cinema 4K

3996 X 2160

1.85:1

8,631,360

 

後製數位影片解析度

標準

解析度

長寬比

PAR

像素

Full Aperture 4K

4096 X 3072

4:3

1:1

柏拉圖媒體製作有限公司